logo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO

IM. A. MICKIEWICZA W KAMIENCU ZĄBKOWICKIM   

NA LATA 2015 – 2020

Poniższa koncepcja pracy Gimnazjum Publicznym im. A. Mickiewicza  powstała w celu ustalenia kierunków wprowadzanych zmian w organizacji i działalności placówki w latach 2015 - 2010. Wszystkie plany szkolne tj. plan pracy szkoły, plan ewaluacji pracy szkoły, plan doskonalenia nauczycieli itp., powinny być zgodne z poniższymi założeniami. W trakcie realizacji planu dopuszcza się możliwość dokonywania aktualizacji wynikających z szybszego osiągnięcia celu, bądź w przypadku zaistnienia nowych okoliczności oświatowych np. reforma oświaty, nowe możliwości finansowe, zmiany w prawie oświatowym itp.

 

DOKUMENTY ZAWIERAJĄCE NORMY I STANDARDY  JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

1. Statut szkoły.

2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego

3. Szkolny zestaw programów nauczania.

4. Standardy wymagań egzaminacyjnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007 r.)

5. Program Wychowawczy Szkoły

6. Szkolny Program Profilaktyki

 

 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO

 

Copyright © 2017 Gimkam. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.